2018-12-12

WIZY DO RÓŻNYCH KRAJÓW

procedury wizowe do różnych krajów, nie są skomplikowane, jednak aby takową wizę uzyskać trzeba przejść przez procedurę, najczęściej wysłac paszport, wniosek i inne papiery.

Zdecydowana większość ambasad znajduje się w Warszawie. Niektórych ambasad nie ma w Polsce, trzeba wtedy ubiegać się o wize w Berlinie.

suwak
+ =

09-12-2018 więcej

ZAPYTAJ o tę wizę

adres email do odpowiedzi:
powtórz email(zabezpieczenie antyspamowe)
IMIĘ (IMIONA) NAZWISKO
DATA URODZENIA

ulica/wieś:, nr domu: nr lokalu:
kod pocztowy: ; POCZTA:
podawanie adresu zamieszkania nie jest obowiązkowe, jednak może zdecydowanie ułatwić odpowiedź na przesyłane zagadnienie.

Podaj przewidywaną datę wyjazdu:

Ile masz lat?

mniej niż 15
15-19
20-29
30-39
40-60
więcej niż 60

Jaką lubisz muzykę (możesz zaznaczyć więcej możliwości)?

Rock
Heavy Metal
Pop
Techno
Muzyka poważna
Inna (podaj jaka):

Jakiej przeglądarki internetowej używasz?

Jakie znasz systemy operacyjne (możesz wybrać kilka opcji trzymając klawisz Ctrl)?

Dodatkowe informacje o wyjeździe:
1Zbierz dokumenty

Aby ubiegać się o wizę, zbierz dokumenty okreslone na ww stronie.

2Skontaktuj się z agentem wizowym

Nie wysyłaj przesyłki bez wcześniejszego kontaktu z agentem wizowym.

3Wyślij przesyłkę

Jeśli dotyczy, wyślij przesyłkę do agenta wizowego. Niektóre wizy nie wymagają wysyłania dokumentów.

ANGOLA | ARABIA SAUDYJSKA | ARABIA SAUDYJSKA | ARABIA SAUDYJSKA | ARABIA SAUDYJSKA | ARABIA SAUDYJSKA |