Wiza B1 OCS USAKażdy kto potrzebuje wizę B1 OCS powinien ubiegać się o nią jak o każdą wize nieimigracyjną. Nie ma zmaczenia, że ma wizy C1/D lub inne. Posiadanie innej wizy amerykańskiej jedynie ułatwia podjęcie pozytywnej decyzji konsulowi, procedurę nalezy przejśc o nowa. W przypadku zainteresowania, prosze o kontakt przez formularz kontaktowy wybierając temat "Wizy do USA".

Nie obsługujemy:
- wyjazdów na pobyt stały, wiz imigracyjnych

Od 9 sierpnia 2004 każdy kto ubiega się o jakąkolwiek wizę nieimigracyjną do USA musi odbyć rozmowę z amerykańskim konsulem i dać odciski palców w ambasadzie w Warszawie lub konsulacie w Krakowie niezależnie od tego, czy posiada jakąkolwiek ważną czy nieważną wizę USA.
wyjątki:
- małe dzieci,
- emeryci po 80 r.ż.,
- wojskowi NATO,
- dyplomaci,
- przedłużający wizy wydane po 10 gru 2007 itp.

Infolinia wizowa, umawianie na spotkanie z konsulem w sprawie wszelkich wiz nieimigracyjnych: z tel. stacjonarnego 0-703.700.120 lub *7409400 od 7:00 do 20:00 w dni robocze. Uwaga! Każdy kto samodzielnie zatelefonuje na nr infolinii i wyznaczy sobie termin spotkania z konsulem nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem.

Od 1 czerwca 2006 weszły w życie nowe zasady (ułatwienia) dot. jednoczesnego ubiegania się o wizę C1/D i B1/B2 oraz nowe regulacje dot. wiz B1-OCS.

O ruchu bezwizowym mozna poczytać tu: http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html